Nødvendige tiltak for et bedre barnevern

Fylkesnemndene holder ikke faglig mål, de kan skrive og si hva de vil, uten konsekvens.