• Kommunene er den viktigste beredskapsaktøren når det gjelder å forebygge hendelser, skriver artikkelforfatteren – noe som dessverre har druknet i politifokuset etter 22. juli. Bildet er fra en politiøvelse tidligere i år, i Kristiansand. FOTO: ARKIV

Er det trygt å bo i Vest-Agder?

Sentio Research gjennomfører månedlig en undersøkelse hvor de spør folk hvor trygge de er på at sykehustilbudet i regionen gir forsvarlig behandling ved sykdom, på at de ikke blir utsatt for kriminalitet der de bor og på at kommunen har beredskap for å håndtere krisesituasjoner.