LO er en medlemsorganisasjon

LO er opptatt av sine medlemmer.