• FATTIGE BARN: Det er vonde og vanskelige tall, over 100 000 fattige, norske barn. Nå vil Agderforskning gå dypere til verks og finne ut hva fattigdommen gjør med barna. FOTO: Torstein _en

Forskning på norsk fattigdom

Hva gjør det med barn på Agder å vokse opp i fattigdom? Det vil Agderforskning gjerne finne ut av.