Tøv frå Lånekassa

Det er mange grupper i vårt samfunn som ikkje kan handtere nettet, om løysingane er aldri så enkle.