Trygdeoppgjøret

Jeg er temmelig sikker på at økonomien til uføre blir tatt opp i valgkampen, for det er tiden for lovnader.