• I UTAKT: Togtilbudet er kommet helt i utakt med både buss- og flytilbud, som har langt høyere frekvens, påpeker artikkelforfatteren. FOTO: ARKIV

Regjeringen er en bremsekloss

Det blir riktig galt – ja nærmest bakstreversk – å stoppe enhver utvikling mot et høyfrekvent intercity-lignende tilbud før i 2017.