"Sommer på Torvet"

Innsender kritiserer arrangørene av "Sommer på Torvet" for ekskludering av ungdom.