Agder Energi og eierskap

Kommunene i landsdelen drøfter for tiden sitt eierskap i Agder Energi.