Tre scenarioer for Sørlandet sykehus

Utviklingen i retning av en mer moderne sykehusstruktur har gått sin gang uavhengig av styrken i lokale aksjoner. Det er tunge trender i moderne medisin som ligger bak.