Gift med fortiden

Er fastlåste holdninger til spørsmål som utfordrer våre etiske rammer mer typisk for Sørlandet enn for resten av landet?