Ansvar satt i system reduserer sykefraværet

I kraft av å være arbeidsgiver eller helsepersonell kan vi hjelpe den sykemeldte til å ta ansvar for egen helse og arbeidskapasitet.