Nødvendig årvåkenhet

Det er flott at søgneordfører Solveig Kjelland Larsen (Ap) har tatt initiativ til å få enighet om en ny trasé for E 39 mot Ålgård.