En annen historie om likestillingen

Det handler heller ikke om å benekte biologiske ulikheter mellom kjønn eller mellom enkeltindivider.