Sykehus på Agder og tankespinn

Hadde det ikke vært fordi sykehus er så viktig, burde Finn Holmer-Hovens kommentar ha blitt forbigått i stillhet.