Tid for en ny plan

Sykehusstriden mellom Kristiansand og Arendal pågår for fullt – mest intenst i sistnevnte by. Politiske aksjonister mobiliserer til kamp mot det som oppfattes som en snikende nedbygging av viktige funksjoner ved sykehuset i Aust-Agders hovedstad.