Skoledebatten

Resultatene av nasjonale prøver har utløst en intens debatt om norsk skole — også i vår landsdel. Engasjementet viser at mange er opptatt av skole og utdanning. Det er positivt.