Tid for boikott?

I neste måned går FNs verdenskonferanse mot rasisme av stabelen i Genève.