Grønn kraft kan bli stor eksportnæring

Det er flere gode grunner til at norske myndigheter bør gi sin tilslutning til planene om å knytte det norske og tyske strømnettet sammen med en kabelforbindelse.