Kapellet i Olavsundet

Kommende generasjoner vil takke oss om vi får reist denne "varden" som knytter landskap og den kunstneriske impuls sammen.