Nav og brukerne

NAV-reformen samlet i 2006 trygdekontor, arbeidskontor og kommunale sosialtjenester under samme tak.