... men man kan jo aldri være helt trygg

Selv om den kalde krigen er over, betyr ikke det at tankegodset som det russiske folk har arvet fra Stalin og hans menn, er forsvunnet.