Uholdbar tilværelse

I flere uker har politiet over store deler av landet opplevd at kapasiteten i norske fengsler er så dårlig at kriminelle som skulle vært i varetekt er sluppet fri.