Krigens arv

For mange av de hjemvendte fangene var det en stor skuffelse å oppleve at de ikke ble tatt på alvor av omgivelsene, og noen av dem valgte å bli tause om egne opplevelser både innad i familien og i nærmiljøet.