Skolen og forskjellene

Så lenge en større andel av barn fra høyere sosiale sjikt oftere tar høyere utdanning, holder skjevhetene seg.