Ida og Første Mosebok

Med en dypere forståelse for teologiens og naturvitenskapens forskjellige oppgaver, burde både leg og lærd kunne samtale om det universet vi lever i med gjensidig respekt.