Med politi på slep

Når politiet legger seg på hjul etter en bilfører, må begrunnelsen være at det er maktpåliggende at personen pågripes øyeblikkelig. I lys av dette er det grunn til å stille spørsmål om alle biljakter er stengt tatt nødvendige.