En terroristorganisasjon

For noen år siden var jeg i Paris.