• Robert Eriksson varsler flere tiltak for å få flere trygdede ut i arbeid. FOTO: Junge, Heiko

Opp om morra'n

Det er gledelig hvis Robert Erikssons siste forslag faktisk kan bidra til at flere unge trygdemottakere kommer i jobb. Vi har hatt mer enn nok av populistiske utspill om arbeidsplikt som ikke har hatt den effekten.