Gått ut på dato?

KONTANTSTØTTE: Håper ordningen med lokal kontantstøtte videreføres i 2014.