• OPPLEVELSER: Artikkelforfatterens familie har overfor flere instanser etterspurt både fritids- og kulturtilbud – sammen med andre familier som var i samme situasjon – og forteller om hvordan det etter hvert er blitt lagt til rette for dette. FOTO: SCANPIX

Er det for mye forlangt å bli inkludert?

Tre dager før jul noen år tilbake fikk vi beskjeden alle foreldre frykter å få. Vår datter på tre og et halvt år hadde fått leukemi. Hvordan skal man ta en slik beskjed? Verden raser sammen.