Pensjon er sosialpolitikk

I dagens samfunn har det etter hvert blitt større og større forskjeller når det gjelder pensjonsutbetalinger til pensjonister og uføre