Skal vi bare ha liberale biskoper?

Det er viktig at bispekollegiet representerer mangfoldet blant medlemmene og at det derfor også må være plass for et slikt syn.