Mer rettferdig plassering av bomstasjonene

Kristiansand Høyre har kommet under kritikk fra innbyggere på østsiden og representanter fra næringslivet den siste tiden med adresse i Sørlandsparken etter ordfører Furres uttalelser om bomring rundt Sørlandsparken.