• Det blir videre hevdet at Høyre forskjellsbehandler innbyggere på øst- og vestsiden. Med bomring inn til Sørlandsparken blir alle likebehandlet, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Sondre Steen Holvik

Mer rettferdig plassering av bomstasjonene

Kristiansand Høyre har kommet under kritikk fra innbyggere på østsiden og representanter fra næringslivet den siste tiden med adresse i Sørlandsparken etter ordfører Furres uttalelser om bomring rundt Sørlandsparken.