• Det oppleves stadig steinras, trafikkstopp og annen trafikkfare på dagens E 39 rundt Trysfjorden, til tross for utbedringer som er gjort senere år, skriver innsenderne. FOTO: ARKIV

Bygg bro over Trysfjorden nå

Vi har ingen tid å miste: Sikkerhet må prioriteres.