Redusert formuesskatt - med sosial profil

Arvid Grundekjøn utfordrer undertegnede og etterspør Venstres syn på formuesskatten.