Dyrt med begravelser

På den mest sårbare tid vi kanskje opplever i vårt liv, når en av våre nærmeste er gått bort, da skal vi tenke på penger.