• kraftproduksjon (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Oppklaring rundt nettleie

Også kostnadene til å bygge ut og drifte det sentrale nettet i Norge påvirker nettleien.