Ufør - ikke noe slaraffenliv

Jeg ble kraftig provosert da jeg hørte Siv Jensen fra Stortingets talerstol si at endringer i beskatningen ville stimulere uføre til å begynne å jobbe.