• sya29884(1).jpg FOTO: NTB SCANPIX

Stopp på studie- og tematurer

Det er med forbauselse og undring Aktiv Fredsreiser noterer seg at Vennesla kommune ikke lengre vil tillate kommunens skoleelever å reise på studie— og tematurer til de tidligere nazistiske konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland.