Nytt lovforslag i Israel

Med store overskrifter fortelles det i dag om et nytt lovforslag i Israel