• Taus kunnskap og lokale velfungerende praksiser kan gå tapt for alltid, skriver artikkelforfatteren om nedleggelse av sykehus. Bildet er av Sørlandet sykehus Flekkefjord. FOTO: Torbjørn Witzøe

Sykehusstrid ikke bare et sørlandsfenomen

De siste dagers debatt om ett sykehus i Kristiansand og nedleggelse av sykehusene i Flekkefjord og Arendal har igjen tent en folkelig og faglig motstand. Er det slik professor Bjarne Jensen hevder, at det er lite å spare på dette og at store sykehus ikke er bedre enn små?