• Jeg er i en unik situasjon der jeg er avhengig av folk, som både ser meg, forstår meg og har tid til meg. Jeg tror ingen kan forestille seg hvordan det er å sitte og si ting inni seg, og bare ta imot, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Frank May

Et begrenset liv

Jeg fikk et hjernestammeinfarkt, som 43-årig mor. Dette førte til alvorlige konsekvenser, og jeg og lever nå innelukket i min egen kropp.