Svikter de svakeste

Songdalen kommune ble i juni anmodet av Integrerings— og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å ta imot fem flere flyktninger i 2014.