Politikk og religion

Oppfatningen "Å ikke blande politikk og religion" synes å være konsensus hos både troende og sekulære.