Byutvikling i Kristiansand

Skal kommuneplanen vike for investorenes interesser ved første korsvei?