Klima på vent

Regjeringen har utsatt klimameldingen med ett år, til sommeren 2011.