Når damer starter business

«Drømmedrepere» kalles offentlige byråkrater av enkelte kvinnelige etablerere.