Tid for visjoner

Samarbeidet mellom Kristiansand og kommunene rundt blir stadig tettere. Nå står nye samarbeidsområder for tur.