En politisk fargeklatt

Politisk ukorrekte utspill og flere nederlag til tross: Grundekjøn har gjort det han lovet. Å gjøre byen blåere.